mardi 5 juin 2012

Article : De Wereld Morgen (België) 05/06/12

Europese mars sans-papiers trekt door België

BRUSSEL – Maandag stapten 118 sans-papiers van Brussel naar Leuven. Woensdag zetten ze hun tocht verder naar Luxemburg, om binnen een kleine maand te eindigen in Straatsburg. Ze vragen de regularisatie van alle sans-papiers in Europa.

Velen van de 118 sans-papiers wonen en werken al jaren in Parijs (foto: Arthur Debruyne)

De manifestanten zijn op 2 juni vanuit Parijs vertrokken en willen ten laatste op 2 juli aankomen in Straatsburg, waar ze aan de leden van het Europees Parlement en de afgevaardigden van de Raad van Europa willen vragen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ook echt toe te passen.

Een passage langs het Luxemburgse Schengen moet wijzen op de mislukking van het gelijknamige verdrag uit 1985, dat het vrije verkeer van personen in de Schengen-zone moet garanderen. Maandagavond kwam de groep aan bij het station van Leuven, waar lokale sympathisanten een kleine persconferentie hielden...” Lees het vervolg...

De Wereld Morgen │ DeWereldMorgen.be (België), 05/06/12.

NOTA : Pour une traduction (approximative) en français ou autre, voir en haut sur la colonne de droite l'outil traduction sous le cadre diapo photos...